AMV Slovakia, s.r.o, Dostojevského 2, 940 63 Nové Zámky, Slovakia
tel.: 00421 35 6428 214, 6428 215 fax: 00421 35 6428 216 e-mail: info@amvslovakia.sk