Kríže na pomník

Krížik kruhový s korpusom
05a1

Krížik kruhový s korpusom

Kód: 05a1

Rozmery v cm:
30 x 13
Povrchová úprava:
zlato

Krížik kruhový s korpusom
05a3

Krížik kruhový s korpusom

Kód: 05a3

Rozmery v cm:
30 x 13
Povrchová úprava:
čierne zlato

Krížik kruhový s korpusom
05b1

Krížik kruhový s korpusom

Kód: 05b1

Rozmery v cm:
36 x 15
Povrchová úprava:
zlato

Krížik kruhový s korpusom
05b3

Krížik kruhový s korpusom

Kód: 05b3

Rozmery v cm:
36 x 15
Povrchová úprava:
čierne zlato

Krížik kruhový s drážkou
05c1

Krížik kruhový s drážkou

Kód: 05c1

Rozmery v cm:
30 x 13
Povrchová úprava:
zlato

Krížik kruhový s drážkou
05c3

Krížik kruhový s drážkou

Kód: 05c3

Rozmery v cm:
30 x 13
Povrchová úprava:
čierne zlato

Krížik kruhový s drážkou
05d1

Krížik kruhový s drážkou

Kód: 05d1

Rozmery v cm:
36 x 15
Povrchová úprava:
zlato

Krížik kruhový s drážkou
05d3

Krížik kruhový s drážkou

Kód: 05d3

Rozmery v cm:
36 x 15
Povrchová úprava:
čierne zlato

Kríž kruhový hladký
05e4-45

Kríž kruhový hladký uchytenie na pomník

Kód: 05e4-45

Rozmery v cm:
45 x 19
Povrchová úprava:
brusený nerez

Kríž kruhový hladký
05e4-55

Kríž kruhový hladký uchytenie na pomník

Kód: 05e4-55

Rozmery v cm:
55 x 23
Povrchová úprava:
brusený nerez

Kríž kruhový s drážkou
05c4-45

Kríž kruhový s drážkou uchytenie na pomník

Kód: 05c4-45

Rozmery v cm:
45 x 19
Povrchová úprava:
brusený nerez

Kríž kruhový s drážkou
05c4-55

Kríž kruhový s drážkou uchytenie na pomník

Kód: 05c4-55

Rozmery v cm:
55 x 23
Povrchová úprava:
brusený nerez

Krížik klasický
K01-0-30

Krížik klasický bez námetu

Kód: K01-0-30

Rozmery v cm:
29,5 x 11,5
Povrchová úprava:
leštený nerez

Krížik klasický
K01-1-30

Krížik klasický bez námetu

Kód: K01-1-30

Rozmery v cm:
29,5 x 11,5
Povrchová úprava:
zlato

Krížik klasický
K01-3-30

Krížik klasický bez námetu

Kód: K01-3-30

Rozmery v cm:
29,5 x 11,5
Povrchová úprava:
čierne zlato

Krížik klasický
K01-4-30

Krížik klasický bez námetu

Kód: K01-4-30

Rozmery v cm:
29,5 x 11,5
Povrchová úprava:
brúsený nerez

Krížik klasický
K01-5-30

Krížik klasický bez námetu

Kód: K01-5-30

Rozmery v cm:
29,5 x 11,5
Povrchová úprava:
bronz

Krížik klasický s korpusom
K01-0-30a

Krížik klasický s korpusom

Kód: K01-0-30a

Rozmery v cm:
29,5 x 11,5
Povrchová úprava:
leštený nerez

Krížik klasický s korpusom
K01-1-30a

Krížik klasický s korpusom

Kód: K01-1-30a

Rozmery v cm:
29,5 x 11,5
Povrchová úprava:
zlato

Krížik klasický s korpusom
K01-3-30a

Krížik klasický s korpusom

Kód: K01-3-30a

Rozmery v cm:
29,5 x 11,5
Povrchová úprava:
čierne zlato

Krížik klasický s korpusom
K01-5-30a

Krížik klasický s korpusom

Kód: K01-5-30a

Rozmery v cm:
29,5 x 11,5
Povrchová úprava:
bronz

Krížik klasický s ružou
K01-0-30b

Krížik klasický s ružou

Kód: K01-0-30b

Rozmery v cm:
29,5 x 11,5
Povrchová úprava:
leštený nerez

Krížik klasický s ružou
K01-1-30b

Krížik klasický s ružou

Kód: K01-1-30b

Rozmery v cm:
29,5 x 11,5
Povrchová úprava:
zlato

Krížik klasický s ružou
K01-3-30b

Krížik klasický s ružou

Kód: K01-3-30b

Rozmery v cm:
29,5 x 11,5
Povrchová úprava:
čierne zlato

Krížik klasický s ružou
K01-5-30b

Krížik klasický s ružou

Kód: K01-5-30b

Rozmery v cm:
29,5 x 11,5
Povrchová úprava:
bronz

Krížik tvarovaný plochý
K02-0-13

Krížik tvarovaný plochý malá - bez námetu

Kód: K02-0-13

Rozmery v cm:
13 x 6,5
Povrchová úprava:
leštený nerez

Krížik tvarovaný plochý
K02-1-13

Krížik tvarovaný plochý malý - bez námetu

Kód: K02-1-13

Rozmery v cm:
13 x 6,5
Povrchová úprava:
zlato

Krížik tvarovaný plochý
K02-3-13

Krížik tvarovaný plochý malý - bez námetu

Kód: K02-3-13

Rozmery v cm:
13 x 6,5
Povrchová úprava:
čierne zlato

Krížik tvarovaný plochý
K02-4-13

Krížik tvarovaný plochý malý - bez námetu

Kód: K02-4-13

Rozmery v cm:
13 x 6,5
Povrchová úprava:
brúsený nerez

Krížik tvarovaný plochý
K02-5-13

Krížik tvarovaný plochý malý - bez námetu

Kód: K02-5-13

Rozmery v cm:
13 x 6,5
Povrchová úprava:
bronz

Krížik tvarovaný plochý
K02-0-25

Krížik tvarovaný plochý bez námetu

Kód: K02-0-25

Rozmery v cm:
25 x 12,5
Povrchová úprava:
leštený nerez

Krížik tvarovaný plochý
K02-1-25

Krížik tvarovaný plochý bez námetu

Kód: K02-1-25

Rozmery v cm:
25 x 12,5
Povrchová úprava:
zlato

Krížik tvarovaný plochý
K02-3-25

Krížik tvarovaný plochý bez námetu

Kód: K02-3-25

Rozmery v cm:
25 x 12,5
Povrchová úprava:
čierne zlato

Krížik tvarovaný plochý
K02-4-25

Krížik tvarovaný plochý bez námetu

Kód: K02-4-25

Rozmery v cm:
25 x 12,5
Povrchová úprava:
brúsený nerez

Krížik tvarovaný plochý
K02-5-25

Krížik tvarovaný plochý bez námetu

Kód: K02-5-25

Rozmery v cm:
25 x 12,5
Povrchová úprava:
bronz

Krížik tvarovaný plochý s korpusom
K02-0-25a

Krížik tvarovaný plochý s korpusom

Kód: K02-0-25a

Rozmery v cm:
25 x 12,5
Povrchová úprava:
leštený nerez

Krížik tvarovaný plochý s korpusom
K02-1-25a

Krížik tvarovaný plochý s korpusom

Kód: K02-1-25a

Rozmery v cm:
25 x 12,5
Povrchová úprava:
zlato

Krížik tvarovaný plochý s korpusom
K02-3-25a

Krížik tvarovaný plochý s korpusom

Kód: K02-3-25a

Rozmery v cm:
25 x 12,5
Povrchová úprava:
čierne zlato

Krížik tvarovaný plochý s korpusom
K02-5-25a

Krížik tvarovaný plochý s korpusom

Kód: K02-5-25a

Rozmery v cm:
25 x 12,5
Povrchová úprava:
bronz

Krížik tvarovaný plochý s ružou
K02-0-25b

Krížik tvarovaný plochý s ružou

Kód: K02-0-25b

Rozmery v cm:
25 x 12,5
Povrchová úprava:
leštený nerez

Krížik tvarovaný plochý s ružou
K02-1-25b

Krížik tvarovaný plochý s ružou

Kód: K02-1-25b

Rozmery v cm:
25 x 12,5
Povrchová úprava:
zlato

Krížik tvarovaný plochý s ružou
K02-3-25b

Krížik tvarovaný plochý s ružou

Kód: K02-3-25b

Rozmery v cm:
25 x 12,5
Povrchová úprava:
čierne zlato

Krížik tvarovaný plochý s ružou
K02-5-25b

Krížik tvarovaný plochý s ružou

Kód: K02-5-25b

Rozmery v cm:
25 x 12,5
Povrchová úprava:
bronz

Krížik tvarovaný plochý
K02-0-40

Krížik tvarovaný plochý bez námetu

Kód: K02-0-40

Rozmery v cm:
40 x 17
Povrchová úprava:
leštený nerez

Krížik tvarovaný plochý
K02-1-40

Krížik tvarovaný plochý bez námetu

Kód: K02-1-40

Rozmery v cm:
40 x 17
Povrchová úprava:
zlato

Krížik tvarovaný plochý
K02-3-40

Krížik tvarovaný plochý bez námetu

Kód: K02-3-40

Rozmery v cm:
40 x 17
Povrchová úprava:
čierne zlato

Krížik tvarovaný plochý
K02-5-40

Krížik tvarovaný plochý bez námetu

Kód: K02-5-40

Rozmery v cm:
40 x 17
Povrchová úprava:
bronz

Krížik tvarovaný plochý s korpusom
K02-0-40a

Krížik tvarovaný plochý s korpusom

Kód: K02-0-40a

Rozmery v cm:
40 x 17
Povrchová úprava:
leštený nerez

Krížik tvarovaný plochý s korpusom
K02-1-40a

Krížik tvarovaný plochý s korpusom

Kód: K02-1-40a

Rozmery v cm:
40 x 17
Povrchová úprava:
zlato

Krížik tvarovaný plochý s korpusom
K02-3-40a

Krížik tvarovaný plochý s korpusom

Kód: K02-3-40a

Rozmery v cm:
40 x 17
Povrchová úprava:
čierne zlato

Krížik tvarovaný plochý s korpusom
K02-5-40a

Krížik tvarovaný plochý s korpusom

Kód: K02-5-40a

Rozmery v cm:
40 x 17
Povrchová úprava:
bronz

Krížik ďatelinový
K03-0-20

Krížik ďatelinový

Kód: K03-0-20

Rozmery v cm:
20,5 x 13
Povrchová úprava:
leštený nerez

Krížik ďatelinový
K03-1-20

Krížik ďatelinový

Kód: K03-1-20

Rozmery v cm:
20,5 x 13
Povrchová úprava:
zlato

Krížik ďatelinový
K03-3-20

Krížik ďatelinový

Kód: K03-3-20

Rozmery v cm:
20,5 x 13
Povrchová úprava:
čierne zlato

Krížik ďatelinový
K03-5-20

Krížik ďatelinový

Kód: K03-5-20

Rozmery v cm:
20,5 x 13
Povrchová úprava:
bronz

Krížik romano
K06-0-18

Krížik romano malý - bez námetu

Kód: K06-0-18

Rozmery v cm:
18 x 8
Povrchová úprava:
leštený nerez

Krížik romano
K06-1-18

Krížik romano malý - bez námetu

Kód: K06-1-18

Rozmery v cm:
18 x 8
Povrchová úprava:
zlato

Krížik romano
K06-3-18

Krížik romano malý - bez námetu

Kód: K06-3-18

Rozmery v cm:
18 x 8
Povrchová úprava:
čierne zlato

Krížik romano
K06-4-18

Krížik romano malý - bez námetu

Kód: K06-4-18

Rozmery v cm:
18 x 8
Povrchová úprava:
brusený nerez

Krížik romano
K06-5-18

Krížik romano malý - bez námetu

Kód: K06-5-18

Rozmery v cm:
18 x 8
Povrchová úprava:
bronz

Krížik romano
K06-0-30

Krížik romano bez námetu

Kód: K06-0-30

Rozmery v cm:
30 x 11,5
Povrchová úprava:
leštený nerez

Krížik romano
K06-1-30

Krížik romano bez námetu

Kód: K06-1-30

Rozmery v cm:
30 x 11,5
Povrchová úprava:
zlato

Krížik romano
K06-3-30

Krížik romano bez námetu

Kód: K06-3-30

Rozmery v cm:
30 x 11,5
Povrchová úprava:
čierne zlato

Krížik romano
K06-4-30

Krížik romano bez námetu

Kód: K06-4-30

Rozmery v cm:
30 x 11,5
Povrchová úprava:
brúsený nerez

Krížik romano
K06-5-30

Krížik romano bez námetu

Kód: K06-5-30

Rozmery v cm:
30 x 11,5
Povrchová úprava:
bronz

Krížik romano s korpusom
K06-5-30a

Krížik romano s korpusom

Kód: K06-5-30a

Rozmery v cm:
30 x 11,5
Povrchová úprava:
bronz

Krížik romano
K06-0-40

Krížik romano bez námetu

Kód: K06-0-40

Rozmery v cm:
40 x 16
Povrchová úprava:
leštený nerez

Krížik romano
K06-1-40

Krížik romano bez námetu

Kód: K06-1-40

Rozmery v cm:
40 x 16
Povrchová úprava:
zlato

Krížik romano
K06-3-40

Krížik romano bez námetu

Kód: K06-3-40

Rozmery v cm:
40 x 16
Povrchová úprava:
čierne zlato

Krížik romano
K06-4-40

Krížik romano bez námetu

Kód: K06-4-40

Rozmery v cm:
40 x 16
Povrchová úprava:
matt silver

Krížik romano
K06-5-40

Krížik romano bez námetu

Kód: K06-5-40

Rozmery v cm:
40 x 16
Povrchová úprava:
bronz

Krížik romano s korpusom
K06-5-40a

Krížik romano s korpusom

Kód: K06-5-40a

Rozmery v cm:
40 x 16
Povrchová úprava:
bronz

Kríž plochý hladký
KN01-0-18

Kríž plochý hladký nalepovací

Kód: KN01-0-18

Rozmery v cm:
18 x 8
Povrchová úprava:
leštený nerez

Kríž plochý hladký
KN01-1-18

Kríž plochý hladký nalepovací

Kód: KN01-1-18

Rozmery v cm:
18 x 8
Povrchová úprava:
zlato

Kríž plochý hladký
KN01-3-18

Kríž plochý hladký nalepovací

Kód: KN01-3-18

Rozmery v cm:
18 x 8
Povrchová úprava:
čierne zlato

Kríž plochý hladký
KN01-4-18

Kríž plochý hladký nalepovací

Kód: KN01-4-18

Rozmery v cm:
18 x 8
Povrchová úprava:
brusený nerez

Kríž plochý hladký
KN01-5-18

Kríž plochý hladký nalepovací

Kód: KN01-5-18

Rozmery v cm:
18 x 8
Povrchová úprava:
bronz

Kríž plochý hladký
KN01-0-30

Kríž plochý hladký nalepovací

Kód: KN01-0-30

Rozmery v cm:
30 x 11,5
Povrchová úprava:
leštený nerez

Kríž plochý hladký
KN01-1-30

Kríž plochý hladký nalepovací

Kód: KN01-1-30

Rozmery v cm:
30 x 11,5
Povrchová úprava:
zlato

Kríž plochý hladký
KN01-3-30

Kríž plochý hladký nalepovací

Kód: KN01-3-30

Rozmery v cm:
30 x 11,5
Povrchová úprava:
čierne zlato

Kríž plochý hladký
KN01-4-30

Kríž plochý hladký nalepovací

Kód: KN01-4-30

Rozmery v cm:
30 x 11,5
Povrchová úprava:
brusený nerez

Kríž plochý hladký
KN01-5-30

Kríž plochý hladký nalepovací

Kód: KN01-5-30

Rozmery v cm:
30 x 11,5
Povrchová úprava:
bronz

Kríž pravoslávny
K07-5-13

Kríž pravoslávny

Kód: K07-5-13

Rozmery v cm:
13 x 5,5
Povrchová úprava:
bronz

Kríž pravoslávny
K07-5-20

Kríž pravoslávny

Kód: K07-5-20

Rozmery v cm:
20 x 8,5
Povrchová úprava:
bronz