Montáž písma AMV

os??dzanie p?�sma AMV

VIDEO - MONTÁŽ ODLIEVANÉHO PÍSMA

Technológia v oblasti osádzania písma

AMV prichádza na trh s novinkou, ktorá zásadne mení technológiu osádzania písma. Je ňou špeciálne na tento účel vyvinuté vŕtacie zariadenie AMV® VR1, ktorá vďaka jednoduchej a komfortnej manipulácii, nízkym nákladom na vŕtanie, vysokej rýchlosti spolu s diamantovými vrtákmi s predĺženou životnosťou ďaleko predstihlo všetky doterajšie možnosti. Posúva tak vývoj o poriadny kus dopredu. Jeho kvality nezostali bez povšimnutia odbornej verejnosti. Hneď po jeho uvedený bolo na výstave Kamenár 2005 ocenené diplomom za najlepší výrobok.

Vŕtacie zariadenie AMV® VR 1

 • vŕtanie otvoru do 5 sekúnd
 • hladký, nevyštrbený otvor
 • bezprašné vŕtanie
 • jednoduchá manipulácia
 • veľmi nízke náklady vŕtania
 • ocenené diplomom za najlepší výrobok na výstave Kamenár 2005
 • patentované úradom priemyselného vlastníctva

Diamantové vrtáky

 • priemery 3, 4 a 5 mm
 • životnosť až 1000 otvorov
 • praktické uchytenie
 • vysoká kvalita

Lepidlo - dvojzložkové

 • špeciálne lepidlo na spájanie prírodného kameňa a kovu
 • nízka cena
 • dlhá životnosť
 • možnosť lepenia vo vlhkom prostredí
 • praktický aplikátor

Kompletný program na osádzanie písma

Ponúkame kompletnú výbavu na osádzanie písma. Popri vŕtacom zariadení AMV® VR1 si u nás môžete objednať vysokokvalitné diamantové vrtáky (3, 4 a 5 mm), špeciálne lepidlo určené na spájanie prírodného kameňa a kovu.

Ďalším produktom, nepostrádateľným pre osádzanie písma, je softvérový balík AMV® Design Studio, ktoré spracúva činnosti od rýchleho zhotovenia počítačového modelu budúceho pomníka, cez tlač šablón na vŕtanie písma, objednávky pre AMV alebo technického výkresu a to všetko v jednoduchom a užívateľsky príjemnom prostredí.

 

Know-how zadarmo

Zákazníkom poskytujeme bezplatne odborné školenia, kde majú príležitosť sa oboznámiť alebo zdokonaliť v manipulácii so zariadeniami a výrobkami dodávanými firmou AMV. Školenia organizujeme na požiadanie pre jednotlivcov, ale aj pre skupiny. Zdrojom užitočných informácií bývajú tiež, dnes už tradičné a obľúbené dni otvorených dverí.

Máte aj Vy otázky alebo problémy? Nech sa páči, kontaktujte nás telefonicky na doleuvedených telefónnych číslach či prostredníctvom elektronickej pošty.