Lisované lampáše

Lampáš štvorhranný rovný
01a

Lampáš štvorhranný rovný s námetom, bez námetu

Kód: 01a

Rozmery v cm:
22 x 11,5 x 11,5
Povrchová úprava:
leštený nerez

Lampáš štvorhranný rovný
01a1

Lampáš štvorhranný rovný s námetom, bez námetu

Kód: 01a1

Rozmery v cm:
22 x 11,5 x 11,5
Povrchová úprava:
zlato

Lampáš štvorhranný rovný
01a4

Lampáš štvorhranný rovný s námetom, bez námetu

Kód: 01a4

Rozmery v cm:
22 x 11,5 x 11,5
Povrchová úprava:
brúsený nerez

Lampáš štvorhranný rovný
01a5

Lampáš štvorhranný rovný s námetom, bez námetu

Kód: 01a5

Rozmery v cm:
22 x 11,5 x 11,5
Povrchová úprava:
bronz

Lampáš štvorhranný rovný
01b

Lampáš štvorhranný rovný s námetom, bez námetu

Kód: 01b

Rozmery v cm:
22 x 11,5 x 11,5
Povrchová úprava:
čierna farba

Lampáš štvorhranný malý, úzky
01g

Lampáš štvorhranný malý, úzky s námetom, bez námetu

Kód: 01g

Rozmery v cm:
16,5 x 10 x 10
Povrchová úprava:
leštený nerez

Lampáš štvorhranný malý, úzky
01g1

Lampáš štvorhranný malý, úzky s námetom, bez námetu

Kód: 01g1

Rozmery v cm:
16,5 x 10 x 10
Povrchová úprava:
zlato

Lampáš štvorhranný malý, úzky
01g3

Lampáš štvorhranný malý, úzky s námetom, bez námetu

Kód: 01g3

Rozmery v cm:
16,5 x 10 x 10
Povrchová úprava:
čierne zlato

Lampáš štvorhranný dole zúžený
01c

Lampáš štvorhranný dole zúžený s námetom, bez námetu

Kód: 01c

Rozmery v cm:
22,5 x 10 x 10
Povrchová úprava:
leštený nerez

Lampáš štvorhranný dole zúžený
01c1

Lampáš štvorhranný dole zúžený s námetom, bez námetu

Kód: 01c1

Rozmery v cm:
22,5 x 10 x 10
Povrchová úprava:
zlato

Lampáš štvorhranný dole zúžený
01c3

Lampáš štvorhranný dole zúžený s námetom, bez námetu

Kód: 01c3

Rozmery v cm:
22,5 x 10 x 10
Povrchová úprava:
čierne zlato

Lampáš štvorhranný hore zúžený
01i

Lampáš štvorhranný hore zúžený s námetom, bez námetu

Kód: 01i

Rozmery v cm:
22 x 11,5 x 11,5
Povrchová úprava:
leštený nerez

Lampáš štvorhranný hore zúžený
01i1

Lampáš štvorhranný hore zúžený s námetom, bez námetu

Kód: 01i1

Rozmery v cm:
22 x 11,5 x 11,5
Povrchová úprava:
zlato

Lampáš štvorhranný hore zúžený
01i3

Lampáš štvorhranný hore zúžený s námetom, bez námetu

Kód: 01i3

Rozmery v cm:
22 x 11,5 x 11,5
Povrchová úprava:
čierne zlato

Lampáš
01m

Lampáš fazetové sklo - bez námetu

Kód: 01m

Rozmery v cm:
24 x 13 x 13
Povrchová úprava:
leštený nerez

Lampáš
01m1

Lampáš fazetové sklo - bez námetu

Kód: 01m1

Rozmery v cm:
24 x 13 x 13
Povrchová úprava:
zlato

Lampáš
01m3

Lampáš fazetové sklo - bez námetu

Kód: 01m3

Rozmery v cm:
24 x 13 x 13
Povrchová úprava:
čierne zlato

Lampáš
01m4

Lampáš fazetové sklo - bez námetu

Kód: 01m4

Rozmery v cm:
24 x 13 x 13
Povrchová úprava:
brúsený nerez

Lampáš
01m5

Lampáš fazetové sklo - bez námetu

Kód: 01m5

Rozmery v cm:
24 x 13 x 13
Povrchová úprava:
bronz

Lampáš kruhový zrezaný z predu
01d

Lampáš kruhový zrezaný z predu s námetom, bez námetu

Kód: 01d

Rozmery v cm:
22,5 x 13 x 11
Povrchová úprava:
leštený nerez

Lampáš kruhový zrezaný z predu
01d1

Lampáš kruhový zrezaný z predu s námetom, bez námetu

Kód: 01d1

Rozmery v cm:
22,5 x 13 x 11
Povrchová úprava:
zlato

Lampáš kruhový zrezaný z predu
01d3

Lampáš kruhový zrezaný z predu s námetom, bez námetu

Kód: 01d3

Rozmery v cm:
22,5 x 13 x 11
Povrchová úprava:
čierne zlato

Lampáš kruhový zrezaný z predu
01df

Lampáš kruhový zrezaný z predu fazetové sklo - bez námetu

Kód: 01df

Rozmery v cm:
22,5 x 13 x 11
Povrchová úprava:
leštený nerez

Lampáš kruhový zrezaný z predu
01d1f

Lampáš kruhový zrezaný z predu fazetové sklo - bez námetu

Kód: 01d1f

Rozmery v cm:
22,5 x 13 x 11
Povrchová úprava:
zlato

Lampáš kruhový zrezaný z predu
01d3f

Lampáš kruhový zrezaný z predu fazetové sklo - bez námetu

Kód: 01d3f

Rozmery v cm:
22,5 x 13 x 11
Povrchová úprava:
čierne zlato

Lampáš kruhový zrezaný zo zadu
01e

Lampáš kruhový zrezaný zo zadu bez námetu

Kód: 01e

Rozmery v cm:
22,5 x 13 x 11
Povrchová úprava:
leštený nerez

Lampáš kruhový zrezaný zo zadu
01e1

Lampáš kruhový zrezaný zo zadu bez námetu

Kód: 01e1

Rozmery v cm:
22,5 x 13 x 11
Povrchová úprava:
zlato

Lampáš kruhový zrezaný zo zadu
01e3

Lampáš kruhový zrezaný zo zadu bez námetu

Kód: 01e3

Rozmery v cm:
22,5 x 13 x 11
Povrchová úprava:
čierne zlato

Lampáš kruhový zrezaný zo zadu
01e4

Lampáš kruhový zrezaný zo zadu bez námetu

Kód: 01e4

Rozmery v cm:
22,5 x 13 x 11
Povrchová úprava:
brúsený nerez

Lampáš kruhový zrezaný zo zadu
01e5

Lampáš kruhový zrezaný zo zadu bez námetu

Kód: 01e5

Rozmery v cm:
22,5 x 13 x 11
Povrchová úprava:
bronz

Lampáš kruhový zrezaný zo zadu
01ek

Lampáš kruhový zrezaný zo zadu námet - plastický korpus

Kód: 01ek

Rozmery v cm:
22,5 x 13 x 11
Povrchová úprava:
leštený nerez

Lampáš kruhový zrezaný zo zadu
01e1k

Lampáš kruhový zrezaný zo zadu námet - plastický korpus

Kód: 01e1k

Rozmery v cm:
22,5 x 13 x 11
Povrchová úprava:
zlato

Lampáš kruhový zrezaný zo zadu
01e3k

Lampáš kruhový zrezaný zo zadu námet - plastický korpus

Kód: 01e3k

Rozmery v cm:
22,5 x 13 x 11
Povrchová úprava:
čierne zlato

Lampáš kruhový zrezaný zo zadu
01e5k

Lampáš kruhový zrezaný zo zadu námet - plastický korpus

Kód: 01e5k

Rozmery v cm:
22,5 x 13 x 11
Povrchová úprava:
bronz